Pozvánka na členskou schůzi 21.11.

Zveme Vás na členskou schůzi MS VZS ČČK Třebíč, která se koná v pátek dne

21. listopadu 2014Místo konání : Salonek Kozlovna Alfa, Znojemská 1235/29, Třebíč
Zahájení jednání : 18:00
Předpokládané ukončení : 20:00


Program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Návrh a volba Mandátové a Návrhové komise
3. Schválení jednacího řádu
4. Zpráva Revizní komise
5. Zpráva Mandátové komise


6. Zpráva o činnosti
7. Zpráva o hospodaření
8. Finanční rozvaha a návrh rozpočtu na rok 2015
9. Zpráva o majetku
10. Návrh plánu práce na rok 2015
11. Návrh vnitřních směrnic MS VZS ČČK Třebíč
12. Kooptace členů představenstva
13. Diskuse
14. Volba registrace MS VZS ČČK Třebíč a nových členů
15. Zpráva návrhové komise, návrh usnesení, hlasování o usnesení
16. Závěr


Každý příchozí člen získá poukázku na slevu z půjčovny MS VZS ČČK Třebíč.

Pokud po zprávě Mandátové komise nebude Členská schůze usnášení schopná ve všech bodech, svolá Představenstvo MS VZS ČČK Třebíč mimořádnou Členskou schůzi. Ta se bude konat po třiceti minutách od vyhlášení zprávy Mandátové komise, bude mít stejný program jednání jako původní Členská schůze a bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

VZS ČČK Třebíč Úterý 21. Říjen 2014 22:28

Komentáře:

Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto článku - Váš může být první.