Pozvánka na členskou schůzi

Ahoj záchranáři.

Chtěl bych Vás tímto pozvat na členskou schůzi VZS ČČK Třebíč, která se bude konat v neděli 27. 11. 2016 v 15:00 na klubovně VZS na Polance 24. (Pokud nebude přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím, bude svolána mimořádná schůze 30 minut od vyhlášení zprávy Mandátové komise, bude mít stejný program jednání jako původní Členská schůze a bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.)

Členská schůze je pro všechny členy nebo rodiče, kteří se chtějí dozvědět informace o chodu naší organizace, plánech na příští rok, finančním plánu apod.

V letošním roce výjimečně proběhne volba ekonoma VZS ČČK Třebíč. Anežka Šalbabová ke konci roku odstupuje z funkce. Pokud by měl někdo zájem ucházet se o funkci ekonoma VZS, ať se obrátí na představenstvo VZS k projednání kandidatury.

Zúčastnění členové obdrží slevový kupón na zápůjčku materiálu VZS.

Členové si na členskou schůzi mohou vzít peníze na zaplacení členských příspěvků.

Na členskou schůzi je připraveno drobné občerstvení.

Těšíme se na Vás na naší klubovně.

S pozdravem,

Petr Němec
Předseda VZS ČČK Třebíč, p.s.

Šalbabová Martina Čtvrtek 24. Listopad 2016 09:01

Komentáře:

Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto článku - Váš může být první.