POZVÁNKA na členskou schůzi 16. 3. 2018

Ahoj záchranáři,
zveme všechny naše členy na členskou schůzi, která se bude konat 16. března 2018.

Místo konání : Klubovna VZS ČČK Třebíč, p.s., Polanka 24, Třebíč
Zahájení jednání : 18:00
Předpokládané ukončení : 20:00

Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Návrh a volba Mandátové a Návrhové komise

3. Schválení jednacího řádu

4. Zpráva Revizní komise

5. Zpráva Mandátové komise

Jednotlivé zprávy Představenstva:

6. Zpráva o činnosti

7. Zpráva o hospodaření

8. Zpráva o majetku

9. Zpráva o průběhu výstavby stanice první na Dalešické přehradě

10. Finanční rozvaha a návrh rozpočtu na rok 2018

11. Zpráva o nových stanovách VZS ČČK ČR

12. Diskuse

13. Volba registrace PS Třebíč a přijetí nových členů

14. Zpráva návrhové komise, návrh usnesení, hlasování o usnesení

15. Závěr

Šalbaba Vojtěch Pátek 16. Únor 2018 22:18

Komentáře:

U tohoto článku byly komentáře uzamčeny.