Členská schůze tento pátek 30. 11. 2012

která se koná v pátek dne

30. listopadu 2012

Místo konání : Salonek restaurace Atom, Velkomeziříčská 640/45, Třebíč

Zahájení jednání : 18.00 hodin
Předpokládané ukončení : 21.00 hodin

Program:

1. Zahájení, schválení programu
2. Návrh a volba Mandátové a Návrhové komise
3. Schválení jednacího řádu
4. Zpráva Revizní komise
5. Zpráva Mandátové komise

Jednotlivé zprávy Představenstva:
6. Zpráva o činnosti
7. Zpráva o hospodaření
8. Finanční rozvah a návrh rozpočtu na rok 2013
9. Zpráva o majetku
10. Návrh plánu práce na rok 2013
11. Diskuse
12. Volba registrace MS Třebíč a nových členů
13. Zpráva návrhové komise, návrh usnesení, hlasování o usnesení
14. Závěr

Pokud po zprávě Mandátové komise nebude Členská schůze usnášení schopná ve všech bodech, svolá Představenstvo MS VZS ČČK Třebíč mimořádnou Členskou schůzi. Ta se bude konat po třiceti minutách od vyhlášení zprávy Mandátové komise, bude mít stejný program jednání jako původní Členská schůze a bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

S pozdravem

Bc. Petr Němec
Předseda MS VZS ČČK Třebíč

Šalbaba Vojtěch Úterý 30. Říjen 2012 21:04

Komentáře:

Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto článku - Váš může být první.